KvK 24481423  |  Tel  06 51782798  | IDwebsites  |  ©  Streefland.org    |  Contact |  info@streefland.org

Wanneer en waar kan er gekeurd worden

 

Wij maken vervolgens duidelijke afspraken met u wanneer wij gaan keuren en wat zeker zo belangrijk is, wanneer er gekeurd kan worden.

 

Het is mogelijk dat wij uw te keuren producten meenemen naar onze werkplaats maar in de meeste gevallen zal het voor u makkelijker zijn wanneer de keuring op locatie plaatsvindt.

 

Wij kunnen aan beide voorwaarden voldoen

 

Hoe wordt er door ons gekeurd

 

Onze keuring bestaat in eerste instantie uit een visuele inspectie. Afhankelijk van het te keuren materiaal of gereedschap gaan we hierna gebruik maken van professionele apparatuur. Om een voorbeeld te noemen: bij elektrische gereedschappen gaan we metingen uitvoeren. Deze metingen behelzen het meten van de isolatieweerstand, de weerstand van de aardaansluiting en het vaststellen van lekstromen.

 

Wie voert de keuring uit

 

Streefland keuringen is een  wettelijk erkende keurmeester

 

 

 

 

                                                                                  lees verder stap 3

Keuringen vervolg stap 2

Streefland Keuringen